Scroll Top
Fetih Akademi, çalışanlarımızın ihtiyacı olan eğitimleri ihtiyaç analizleriyle tespit ederek ve iç ya da dış kaynaklar kullanarak, gelişim çözümlerini geliştirmek ve sunmaktan sorumludur.

Fetih Akademi; 70-20-10 öğrenme modeli doğrultusunda iş üstünde öğrenme, koçluk, mentörlük ve deneyim paylaşımıyla, online ve sınıf eğitimleri sürdürülebilir öğrenme ve gelişim süreçlerini tasarlayarak hayata geçirmektedir.

Fetih Akademi’de eğitim ve gelişim ihtiyaçları, yetenek yönetimi yaklaşımına göre tespit edilir. Sürdürülebilirliğe ve yetkinlik geliştirmeye odaklanan eğitim programları hayata geçirilir.

Fetih Tekstil’in, modaya yön veren dünyaca ünlü kuruluşların stratejik iş ortağı olarak, konfeksiyon üretiminde marka olma ve fark yaratma vizyonu doğrultusunda Fetih Akademi programları sağlam temelli bir yaklaşımla uygulanır.

GELİŞİM VE EĞİTİM PROGRAMLARI

Çalışanlarımızın mesleki ve teknik alanlardaki bilgi ve becerilerini geliştirmek için ihtiyaç duyduğumuz tüm konularda eğitim programları düzenliyoruz.

Tüm çalışanlarımıza kişisel gelişim, iletişim ve motivasyon gibi konularda konunun uzmanları tarafından eğitimler verilir. Bu eğitimler yaşam boyu öğrenme ilkemiz paralelinde çalışanlarımıza önemli katkılar sağlar.

Tüm çalışanlarımızın mesleki ve teknik alanlardaki bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla, ihtiyaç tespit ettiğimiz tüm konularda eğitim programları düzenlemekteyiz. Her birimin bilgi sahibi olması gereken teknik konular belirlenerek, bu konulara uygun kurum içi ve kurum dışı uzmanların verdiği eğitimler düzenlenmektedir.

Kurum içi liderlerimizin durumsal liderlik becerilerinin gelişmesine katkı sağlamayı amaçlayan eğitim programlarımızdır. Akademi modeli ile eğitim çalışmalarımızı, vizyon ve stratejilerimizle uyumlu hale getirmeyi amaçlamaktayız.