Scroll Top
İK POLİTİKALARI

Fetih Tekstil’de;

  • İnsana saygıyı merkezine yerleştiren,
  • İnsan yönetimi yaklaşımını güven üzerine kuran,
  • Yaşam boyu ve sürdürülebilir öğrenme araçlarını tasarlayan,
  • Birleştiren takım ruhunu yaşatacak bir çalışma ortamını tesis eden,
  • Tüm süreçleri eşitlikçi ve şeffaf bir anlayışla yürüten,
  • Motivasyonu ve bağlılığı yüksek çalışanlar ile örnek bir işbirliği kültürünü yaşatan bir İnsan Kaynakları Yönetimi mevcuttur. Bu anlayışı besleyen, her bir Fetih Tekstil çalışanına kılavuzluk eden kurumsal değerlerimiz, bize yol göstermektedir.