Scroll Top
Fetih Tekstil’de İnsan Kaynakları Departmanı; şirketimizin değerlerini paylaşabilecek kişilik ve eğitim altyapısına sahip, değişime hızla uyum sağlayan, kendisi ve çevresiyle barışık, çok yönlü, gelişimi benimseyen, coşkulu, heyecanlı, meraklı kişileri aramıza alarak onların mutlu, verimli ve yaratıcı bir çalışan olmaları için gerekli olanakları ve ortamı sağlamaktadır.
HEDEFLERİMİZ;
  • Nitelik ve ihtiyaçlara göre doğru işe doğru kişiyi yerleştirmek,
  • Çalışanlarımıza eğitim ve kendini geliştirme ortamı sağlamak,
  • Bireylerin kariyerini, organizasyonun ihtiyaçları doğrultusunda planlayıp geliştirmek,
  • Çalışan motivasyonuna yönelik uygulamaları hayata geçirerek, tercih edilen bir çalışma ortamı yaratmak,
  • Motivasyonu yüksek, kararlı çalışanlarımızla örnek bir işbirliği kültürü yaratmak,
  • Yaş, cinsiyet, uyruk, ırk, etnik durum, din, politik yaklaşım ve fiziksel durum gözetmeksizin eşit çalışma fırsatları sağlamak,

 

Bu ilke; grubumuzda iş ilanlarından işe alım ve yerleştirmeye, terfiden statü değişikliğine, çalışanlara ilişkin çeşitli uygulamalardan, ücret ve diğer yan haklarla eğitim seçimlerine kadar iş hayatımızın tüm aşamaları için geçerlidir. Fetih Tekstil’de İnsan Kaynakları Yönetimi anlayışıyla hareket etmekteyiz. Bu anlayışı besleyen ve her biri Fetih vizyonuna uygun değerlerimiz, bize rehberlik etmektedir.