Scroll Top

Fetih Tekstil ailesi olarak yaklaşık 2019 yılından itibaren Yalın Dönüşüm yolunda ilerliyoruz. Bizler de ülkemizin ve firmamızın dünyayla rekabet edebilmesi ve tüm paydaşlara refah sunabilesi için Yalın Düşünce ile Yalın Teknikleri uygulayarak daha hızlı, daha kaliteli, daha verimli ve daha çevreci olmak için çabalıyoruz. Günümüz dünya ekonomik sistemi içerisinde oldukça önemli olan düşük maliyet, yüksek kalite ve yüksek müşteri memnuniyetini sağlayarak üretimde marka olmak, bizim ana amaçlarımızdan biridir.

FETİH TEKSTİL AİLESİ OLARAK

2019 YILINDAN İTİBAREN

YALIN DÖNÜŞÜM YOLUNDA

İLERLİYORUZ.

KPR

Yaşanan problemlerin, kök neden analizi aracılığıyla nedenini bulup karşı önlemler geliştirdik. Çözümlerin standartlaştırılması ve yaygınlaştırılması için Kalite Problem Raporu tekniğini kullanmaktayız.

HOSHIN KANRI

Şirketin günlük faaliyetlerini stratejik hedefleriyle uyumlu hale getirmeye yönelik süreç odaklı sistematik bir plan oluşturduk.

5S

Çalışma koşullarının performans, konfor, güvenlik ve temizlik konularında iyileşmesi amacıyla 5S yaptık. Temiz ve organize bir çalışma ortamı sağlayarak, israfın ve değişkenliğin azalmasını sağladık.

A3

İşletmemizin başarılı olması için sürekli iyileştirme kültürüne sahibiz. Kalite ve verimliliği artırmak için A3 Problem Çözme metodunu kullanmaktayız.

KAIZEN

Sürekli iyileştirme bakış açısıyla, tüm departmanlarımızda Kaizen sistemi uygulanmaktadır.