Scroll Top

ÇEVRE YÖNETİMİ

Sektörün önde gelen şirketi; Fetih Tekstil sürdürülebilirliği, değer zincirinde bir motivasyon kaynağı ve DNA’sının bir parçası olarak görmektedir. Bu doğrultuda tüm faaliyet alanlarında, doğal kaynakların tüketimine son derece duyarlı ve çevre dostu bir yaklaşım sergilemektedir.

Çevresel sürdürülebilirliği sağlamak için üretimin her aşamasında bilim ve teknolojiyi kullanmayı amaçlar. Çevresel kirliliğin etkilerini azaltma çabası olarak müşterilerini, tedarikçilerini, çalışanlarını ve diğer tüm ilgili tarafları bilgilendirmeyi amaçlar. Çevre Yönetimi kapsamını; uymakla yükümlü olduğu tüm yasal ve uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmek, ulusal ve uluslararası tüm çevresel ve sosyal standartlara yenilikçi bir yaklaşımla uymak, tüm faaliyetler sırasında çevresel etkileri belirleyip, etkin bir şekilde planlamak ve yönetmek oluşturur.

 

 

ATIK YÖNETİMİ

Düzenli faaliyetlerimiz arasında, yönetmelikte belirtilen şekilde, Fetih Tekstil bünyesinde oluşan tüm atıkların bertarafı, geri kazanımı ve yeniden kullanımı yer almaktadır. Tüm tesislerimizde 2020 yılında atıklar, türlerine göre (tehlikeli ve tehlikesiz) ayrıştırılarak kayıt altına alınmış, atıkların %79’un geri kazanımı, %18’in düzenli depolaması ve %3’ün geri dönüşümü gerçekleştirilmiştir.

 

ENERJİ YÖNETİMİ

Küreselleşen iklim krizini hissettiğimiz bugünlerde Fetih Tekstil, I-REC sertifikalı temiz enerji kullanarak, çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlamaktadır. Fetih Tekstil’in Sürdürülebilir Kalkınma, Kurumsal ve Tedarik Zinciri Sürdürülebilirlik hedefleri neticesinde Birleşmiş Milletler’in 17 Temel Hedefi doğrultusunda attığı bu adım, Erişilebilir ve Temiz Enerji açısından büyük önem taşıyor. Kurumsal politikamız, doğaya duyarlı üretim ve sorumlu tüketime dayanmaktadır. Bunlara ek olarak, işbirliği yaptığımız her şirkete karşı hesap verebilirlik perspektifiyle hareket ederiz. Tüm bu hareketler doğrultusunda, I-REC ile temiz enerji kaynağımızın nereden geldiği ve enerjimizi nerede kullandığımızla ilgili bilgiler izlenebilirlik ve hesap verebilirlik sonucu 2021 Kurumsal Sürdürülebilirlik Bülteni’nde tüm kamuoyuyla paylaşılmıştır.

 

KİMYASAL YÖNETİM

Fetih Tekstil; paydaşlarıyla işbirliklerini, belirlediği kalite standartlarına uygun, şeffaf ve etik kurallar çerçevesinde yürütmektedir. Şirket bünyesinde kullanılan kimyasalların depolanması, kullanımı ve atık yönetimi, belirtilen kanun ve standartlar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Tedarikçilerinden elde ettiği tüm kaynakların, insana ve doğaya saygılı içeriklerden oluşmasına özen gösterir. Üretilen ürünlerin hiçbirinde yasaklanmış veya kısıtlanmış maddeler kullanmayan Fetih Tekstil, tedarikçilerini de aynı hassasiyeti göstermeleri için bilgilendirir ve denetler.

KAPASİTE GELİŞTİRME

TAAHHÜTLER

Fetih Tekstil 2020 yılında Kadın Güçlendirme Prensipleri (WEPs) imzacısı olmuştur.

SERTİFİKALARIMIZ

ORGANİK 100 SERTİFİKASI

GERİ DÖNÜŞÜM 100 SERTİFİKASI

GLOBAL GERİ DÖNÜŞÜM SERTİFİKASI

GOTS SERTİFİKASI

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BÜLTENLERİ