Scroll Top
İŞE ALIM & ORYANTASYON

Şirketimize başvuran adaylar cinsiyet, medeni hal, askerlik durumu, din, mezhep, ırk, renk, politik görüş, cinsel kimlik veya yönelim ayrımı yapılmaksızın sadece kendi yetenekleri, iş tecrübeleri ve becerilerine göre eşit şartlarda değerlendirme sürecine alınır.

İşe alınan personele İnsan Kaynakları Bölümü ve çalışanın Bölüm Yöneticisi tarafından Oryantasyon Eğitimi verilmesi sağlanır.

Oryantasyon Eğitiminin amacı; işbaşı yapan personele firmanın tanıtılması, görev ve sorumluluklarının bildirilmesidir. Şirket amaç, vizyon ve temel değerlerinin anlatılması ve benimsenmesi, politikalar, firma organizasyon yapısı, iş süreçleri, sosyal hak ve sorumluluklar, iş güvenliği tedbirleri ve diğer konularda bilgi verme sürecini kapsar.