Scroll Top
Şirketimize Otizm için E-Atık Sertifikası Verildi

Otizm için E-Atık Projesi’ne elektronik atıklarımızı bağışlayarak destek verdiğimiz için şirketimize Otizm için E-Atık Sertifikası verildi.