Scroll Top
Şirketimize Yenilenebilir Enerji Sertifikası Tedarik Belgesi Verildi

Bu belge ile 01.01.2023 tarihi itibariyle uluslararası standartlar tarafından kayıt altına alınan yenilenebilir enerji sertifikalarını kullanarak, %100 oranında çevre dostu enerji tüketmeye başladık.